Keresés a Bibliában

12A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. (Mát 22,39.40; Róm 13,8-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. (Mát 22,37-40.1Tim;1,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mát 22,39)

KNB SZIT STL BD RUF KG