Keresés a Bibliában

14Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén, (Márk 14,10; Luk 22,4) 15Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt. (Ján 11,57;Zak 11,12) 16És ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja őt. (1Tim 6,9.10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Beméne pedig a Sátán Júdásba, ki Iskáriótesnek neveztetik, és a tizenkettőnek számából vala; (Ján 11,27) 4És elmenvén, megbeszélé a főpapokkal és a vezérekkel, mimódon adja őt nékik kezökbe. (Mát 26,14.15; Márk 14,10) 5És azok örülének, és megszerződének, hogy pénzt adnak néki; (Luk,22 36. Luk 5,24. 6,40. 47. 20,21.) 6Ő pedig megigéré, és keres vala jó alkalmat, hogy őt nékik kezökbe adja zenebona nélkül. (Luk,22 27.)

KNB SZIT STL BD RUF KG