Keresés a Bibliában

21Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. (Mát 6,20; Luk 12,33)

KNB SZIT STL BD RUF KG


33Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. (Mát 6,20;19,21;Csel 2,45)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3 1Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, (Kol 1,5;2,12.20; Gal 4,26; Fil 3,14.2Kor;4,18.1Kor;2,9; Mát 6,20.33; Róm 8,34.1Kor;15,25; Zsolt 110,1) 2Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. (Fil 3,19.1Ján;2,15.1Kor;3,22;6,12;7,31)

KNB SZIT STL BD RUF KG