Keresés a Bibliában

34Úgy mint az az ember, a ki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. (Mát 25,14; Luk 19,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen. (Mát 25,12; Márk 13,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG