Keresés a Bibliában

16Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának. (Márk 6,34-44) 17És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok. (Mát 9,18-26; Luk 8,41-56) 18És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt. (1Móz 12,3;17,7;18,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG