Keresés a Bibliában

21Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. (Mát 13,31.32; Márk 4,31)

KNB SZIT STL BD RUF KG