Keresés a Bibliában

7Monda azért a sokaságnak, a mely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek? (Mát 3,7-9) 8Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. (Mát 7,3) 9Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. (Mát 3,10) 10És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát? (Mát 7,16.17) 11Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék. (Jak 2,15.16.1Ján;3,17.18) 12És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk? (Mát 12,35) 13Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett. (Mát 7,21-23) 14És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal. (Mát 7,24-27)

KNB SZIT STL BD RUF KG