Keresés a Bibliában

13És ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus. (Márk 16,12) 14És beszélgetének magok közt mindazokról, a mik történtek. (Luk 13,16; Mát 10,24; Luk 6,40) 15És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton. (Mát 24,9) 16De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. (1Kir 16,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG