Keresés a Bibliában

24 1A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök. (Mát 28,1-10; Márk 16,1-10; Ján 20,1-18) 2És a követ a sírról elhengerítve találák. (Luk 1,7.15.26.34; Mát 3,11; Márk 1,7; Luk 3,16) 3És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. (1Kor 4,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG