Keresés a Bibliában

15És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. (Mát 19,13-15; Márk 10,13) 16Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. (Mát 9,16; Márk 2,21) 17És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala. (Mát 9,17; Márk 2,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG