Keresés a Bibliában

6És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála. (Luk 21,6.22-24; Mát 23,37.38;Mát 21,42) 7És monda a vinczellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába? (Zsolt 118,22) 8Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom: (1Móz 19,23-25) 9És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt. (Luk,13 19.;Luk 6,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG