Keresés a Bibliában

9Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. (Mát 7,7) 10Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. (Mát 7,8; Péld 8,17) 11Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki? (Mát 15,24;10,5.6; Csel 13,46) 12Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki? (Mát 24,28) 13Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik. (Jak 1,5.6.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG