Keresés a Bibliában

24Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. (Mát 12,43-45) 25És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. (Mát 3,6; Márk 1,5; Luk 3,7) 26Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. (2Pét 2,20.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG