Keresés a Bibliában

48Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. (Luk 17,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben. (Csel 22,19; Márk 13,9.2Kor;11,24.25;Csel 4,17.18) 32Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. (Csel 1,3.22;10,41; Luk 24,48) 15Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. (Ésa 66,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG