Keresés a Bibliában

46Ő pedig monda: Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket. (Mát 23,4; Csel 15,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG