Keresés a Bibliában

31A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb van itt Salamonnál. (1Kir 10,1;Mát 3,17.1Tim;3,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG