Keresés a Bibliában

18 1Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni; (Róm 12,12.1Thess;5,17) 2Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült. (Mát 10,22) 3Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen. (Luk 3,31) 4Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök; (Luk 19,43.44) 5Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem. (Luk 19,43.44;21,23.24) 6Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró! (Dán 9,16; Mát 24,15.21.22) 7Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk? (Luk,18 14. 15.) 8Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön? (Róm 11,25.26; Jel 11,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG