Keresés a Bibliában

12Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. (Kol 3,1; Róm 6,3.4.8; Eféz 2,5.6;1,9; Róm 4,17.26)

KNB SZIT STL BD RUF KG