Keresés a Bibliában

23Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, a melyet hallottatok, a mely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; a melynek lettem én, Pál, szolgájává. (Kol,1 6. 1 Kor. 15,58. Tit. 1,2. 3. 3,7. Róm. 16,17. 10,18. Eféz. 3,7. 2 Kor. 10,1. Gal. 5,2.)

KNB SZIT STL BD RUF KG