Keresés a Bibliában

27A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: (Eféz 1,9;3,3; Róm 8,18.21.30;5,2; Kol 1,12;3,3; Eféz 2,12; Róm 8,10; Eféz 3,17; Gal 2,20; Róm 8,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG