Keresés a Bibliában

8És megtisztítom őket minden bűneiktől, a melyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, a melyekkel vétkeztek ellenem, és a melyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. (Ésa 4,3;Jer 31,34; Ezék 37,21-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! (2Móz 34,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


43Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne. (Csel 4,2.1Kor;1,29.31; Eféz 2,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG