Keresés a Bibliában

6Vajjon nem cselekedtem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! (Ésa 45,9.10;64,8; Róm 9,20-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG


20Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítőnek: Miért csináltál engem így? (Ésa 45,9; Jer 18,6) 21Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? (Eféz 3,5.6;1Kor 9,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG