Keresés a Bibliában

5 1És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet , a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. (Jel 4,2;Ezék 2,9.10) 2És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? (Jel 17,2;Jel 16,19;17,5;18,2) 3És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. (Jel 13,16) 4Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem: 5És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. (Jel 4,4;Jel 22,16; Ésa 11,1-10) 6És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre. (Jel 1,4;4,5;Zak 3,9) 7És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből. (Jel,5 1. Jel 4,2.) 8És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai. (Jel 14,2;Jel 8,3; Zsolt 141,2) 9És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, (Jel 7,9;Csel 20,28; Róm 3,25.1Kor;6,20;7,23; Eféz 1,7; Zsid 9,14.1Pét;1,19) 10És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. (Jel 1,6;20,6.2Móz;19,6) 11És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; (Jel 7,11;Dán 7,10) 12Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. (Jel 4,11) 13Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. (Fil 2,10;Jel 4,2.3) 14És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt. (Jel 4,6-8;Jel 4,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet