Keresés a Bibliában

10 1És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, a ki felhőbe vala öltözve; és a fején szivárvány vala, és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok; (Ésa 24,8; Ezék 26,13) 2És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre; (Jer 7,34;16,9;25,16;Ésa 23,8) 3És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát. (Jel 17,6) 4És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot hallék, a mely ezt mondá nékem: Pecsételd be, a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd. (Dán 8,26;12,4) 5És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, (Dán 12,7) 6És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen: (Ésa 34,10; Jel 14,11;18,18) 7Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak. (Jel 4,4;Jel 4,6) 8És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. (Jel,10 2.) 9Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. (Ezék 3,1-3) 10Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom. 11És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől. (Ezék 16,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet