Keresés a Bibliában

5És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez. (Jel 2,27;19,15; Zsolt 2,9) 15És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. (Jel 14,19.20; Ésa 63,3;Jel 2,27;12,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. (Zsolt 18,38.39; Jel 2,26.27;19,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG