Keresés a Bibliában

6És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. (Jel 5,10;20,6.1Pét;2,9.2Móz;19,6) 2És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, (Jel 12,9.2Pét;2,4) 6Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. (Jel 2,11;Jel 1,6;5,10.1Pét;2,5.9; Ésa 61,6) 6És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. (Jel 11,15.17;12,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG