Keresés a Bibliában

19Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, (Gal 6,1) 20Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez. (Zsolt 51,15;Péld 10,12.1Pét;4,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG