Keresés a Bibliában

5Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik? (1Kor 1,26;Luk 12,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG