Keresés a Bibliában

17Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember? (Jób 35,2; Zsolt 130,3) 18Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát: 19Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!

KNB SZIT STL BD RUF KG