Keresés a Bibliában

13Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. (1Pét 2,16) 14Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mát 22,39)

KNB SZIT STL BD RUF KG