Keresés a Bibliában

7Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. (Róm 8,16.17) 8Ámde akkor, mikor még nem ismertétek az Istent, azoknak szolgáltatok, a mik természet szerint nem istenek; (1Kor 12,2) 9Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, a melyeknek megint újból szolgálni akartok? (Gal 2,1-2; Róm 6,6.13.12.14; Gal 3,27.2Kor;11,3; Zsid 3,13) 10Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket. (3Móz 25,4-11;Zsolt 81,4.5) 11Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. (Gal,4 22. Kol. 3,10. 1 Móz. 1,27.)

KNB SZIT STL BD RUF KG