Keresés a Bibliában

23Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. (Róm 12,3.6)

KNB SZIT STL BD RUF KG