Keresés a Bibliában

19Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. (Gal 2,22; Fil 2,1.2Kor;13,13; Ján 17,21) 20A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy. (Gal 2,16.18; Róm 12,5.1Kor;12,13; Kol 3,15) 21A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, a mely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. (Róm 8,2.3) 22De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. (1Kor 15,24-28; Róm 8,9.15; Gal 3,26; Eféz 1,23;2,22; Róm 11,36.1Kor;12,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG