Keresés a Bibliában

3 1Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? (Gal 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG