Keresés a Bibliában

29De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is. (Gal 4,20-24; Róm 12,2; Fil 1,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. (Eféz 2,21.22.1Kor;3,11) 3 1Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, (Kol 1,5;2,12.20; Gal 4,26; Fil 3,14.2Kor;4,18.1Kor;2,9; Mát 6,20.33; Róm 8,34.1Kor;15,25; Zsolt 110,1) 15És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. (Kol 1,12;2,7; Róm 5,1;12,5; Fil 4,7.1Kor;7,15;10,17) 17És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. (Kol,3 15. 16. Eféz. 5,20. Fil. 4,6. 2,11. 2,7. 4,2.)

KNB SZIT STL BD RUF KG