Keresés a Bibliában

13Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: (Róm 1,13) 14De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. (1Kor 9,24.2Tim;4,7.8.2Thess;2,13.14; Eféz 1,18.4.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG