Keresés a Bibliában

21Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. (Gal 2,20; Gal 6,14) 22De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom. (Ján 12,27) 23Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; (2Kor 5,1-8.1Thess;4,17; Luk 23,43) 24De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. (Fil,1 11. Eféz. 6,5. 1 Pét. 2,18. 1 Kor. 1,26. Gal. 1,10.)

KNB SZIT STL BD RUF KG