Keresés a Bibliában

2 1Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, (Eféz 1,20; Kol 2,13) 2Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; (Eféz 6,12; Tit 3,3; Róm 12,2.2Kor;4,4; Mát 12,24.1Kor;2,12.1Ján;4,6; Ésa 1,2-4; Róm 2,8;11,30) 3A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: (Kol 3,5.6; Róm 1,18;3,9-18;7,14.1Kor;1,12.2Pét;2,18; Gal 5,16; Róm 7,23.24;11,32; Gal 3,22) 4De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, (Eféz 1,7; Mik 7,18; Róm 5,8; Ján 3,16) 5Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) (Eféz 1,23; Róm 8,17; Kol 2,13; Róm 5,10) 6És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: (Eféz 1,20.2Kor;4,14.2Tim;2,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG