Keresés a Bibliában

31A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vígasztalásában, sokasodnak vala. (Mát 7,2; Ján 8,7; Róm 14,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG