Keresés a Bibliában

3Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala. (Csel 9,1;22,4.19; Gal 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG