Keresés a Bibliában

14 1Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt menének be a zsidók zsinagógájába, és prédikálának, úgyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lőn hívővé. (4Móz 6,2-21)

KNB SZIT STL BD RUF KG