Keresés a Bibliában

24Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz. (Csel 5,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG