Keresés a Bibliában

6Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! (2Móz 32,1) 7És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. (2Móz 32,2-6) 8És felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent. (Ésa 35,6) 9És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent: (3Móz 18,21;20,2.1Kir;11,7.2Kir;23,10) 3Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy? (Csel 26,28.1Pét;4,16) 4Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. 5Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala. (Csel 21,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG