Keresés a Bibliában

6Lőn pedig, hogy a mint menék és közelgeték Damaskushoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körül engem. (Csel 9,3-8;26,13-15) 12E dologban épen útban lévén Damaskus felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, (Csel 9,1; Csel 22,1) 13Délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala. (Eféz 2,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG