Keresés a Bibliában

8És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. (Csel 3,2-8) 9Ez hallá Pált beszélni: a ki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, (2Kor 5,2-4) 10Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt. (Ésa 35,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG