Keresés a Bibliában

44Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. (Ámós 9,11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG