Keresés a Bibliában

1 1Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván: (Ezsdr 5,1;Ezsdr 2,2) 2Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje! (Ésa 60,21; Eféz 4,6) 3Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván: 4Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll? 5Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Ésa 66,18.19) 6Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel. (Péld 2,17) 7Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Ezék 28,3) 8Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr. (Máté 19,8.9) 9Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, a mely ím romban áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához. 10Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését. (Máté 11,7.10.14;Máté 3,11.13) 11És pusztulást rendeltem a sík földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, a mit a föld terem; sőt az emberre és a baromra és minden kézimunkára is. (Ámós 5,18; Máté 3,12.13) 12És meghallá Zorobábel, a Sealtiél fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenöknek szavát és Aggeus próféta beszédeit, a miként elküldte őt az Úr, az ő Istenök, és megfélemlék a nép az Úr előtt. 13És szóla Aggeus, az Úr követe, az Úr küldetésében, mondván a népnek: Én veletek vagyok, azt mondja az Úr. (Róm 12,1.2) 14És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a Seregek Urának, az ő Istenöknek házában. (Ésa 62,11.12; Máté 21,5) 15A hatodik hónapnak huszonnegyedik napján, Dárius királynak második esztendejében. (Mik 5,4.5; Zsolt 2,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet