Keresés a Bibliában

10Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által, (Ján 11,25.26;1Kor 15,55.57; Zsid 2,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG