Keresés a Bibliában

6A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. (1Thess 4,1.2.1Kor;5,11; Júd 1,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG