Keresés a Bibliában

16Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, (Ján 3,16; Tit 3,7.1Pét;1,3) 17Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. (1Thess 3,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG